Trường Nguyễn

Tác giả sách , Doanh nhân , Chuyên gia huấn luyện Trường Nguyễn – CEO SUCCESS SOLUTIONS.

Với hơn 10 năm sinh sống , học tập và làm việc ở nước ngoài ( Singapore , Qatar ) tại những tập đoàn hàng đầu thế giới như IHG , ACC , DIAGEO , PUTIEN và hơn 2 năm khởi nghiệp tại Việt Nam .

Với kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy và chia sẻ về Social Media Marketing , phát triển bản thân , Life Coaching .

Tác giả sách : Vượt Ngưỡng , Sổ tay lập kế hoạch , Bộ Flash card 30 ngày Vượt Ngưỡng

Hoạch định tài chính cá nhân , gia đình .( Đối tác tập đoàn bảo hiểm FWD )

Ở ĐÂU CÓ Ý CHÍ
Ở ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG

0933126366

huanluyenvientruongnguyen